Các cấp độ khác nhau trong đào tạo trung cấp kế toán và dành cho đối tượng nào?

Thứ sáu - 14/06/2024 00:41
Trong đào tạo trung cấp kế toán, có thể có các cấp độ khác nhau dành cho đối tượng sinh viên khác nhau. Dưới đây là một số cấp độ phổ biến và đối tượng sinh viên mà chúng hướng đến: Chứng chỉ Kế toán cơ bản, Chứng chỉ Kế toán, Cao đẳng Kế toán, Cử nhân Kế toán
Đào tạo trung cấp kế toán
Đào tạo trung cấp kế toán
Trong đào tạo trung cấp kế toán, có thể có các cấp độ khác nhau dành cho đối tượng sinh viên khác nhau. Dưới đây là một số cấp độ phổ biến và đối tượng sinh viên mà chúng hướng đến:
 • Chứng chỉ Kế toán cơ bản: Đây là một cấp độ thấp nhất trong đào tạo kế toán, dành cho sinh viên muốn nắm vững kiến thức cơ bản về kế toán mà không cần yêu cầu bằng cấp trước đó. Thường dành cho người muốn bắt đầu sự nghiệp mới trong lĩnh vực kế toán hoặc muốn cập nhật kiến thức kế toán.
 • Chứng chỉ Kế toán: Đây là một cấp độ cao hơn, yêu cầu sinh viên có bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương. Chương trình này cung cấp một sự hiểu biết rộng rãi hơn về lĩnh vực kế toán và có thể bao gồm các môn học chuyên sâu hơn.
 • Cao đẳng Kế toán: Cấp độ này cung cấp một sự hiểu biết sâu hơn về kế toán và thường kéo dài từ 1 đến 2 năm. Đối tượng sinh viên thường là những người đã có một số kiến thức hoặc kinh nghiệm về kế toán và muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này.
 • Cử nhân Kế toán: Đây là cấp độ cao nhất trong đào tạo kế toán, yêu cầu sinh viên có bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương và kéo dài từ 3 đến 4 năm. Chương trình này cung cấp một kiến thức toàn diện về kế toán và chuẩn bị sinh viên cho các vai trò quản lý hoặc chuyên gia trong lĩnh vực này.
Mỗi cấp độ có các yêu cầu và mục tiêu đào tạo khác nhau, nhằm đáp ứng nhu cầu và mục tiêu nghề nghiệp của các đối tượng sinh viên khác nhau.
Quy trình tuyển sinh vào các khóa học trung cấp kế toán có thể thay đổi tùy theo từng tổ chức đào tạo cụ thể. Dưới đây là một số bước phổ biến mà sinh viên thường cần tuân theo:
 • Tìm hiểu thông tin: Sinh viên nên tìm hiểu thông tin về các khóa học trung cấp kế toán mà họ quan tâm, bao gồm thông tin về nội dung chương trình, yêu cầu đăng ký, và thời hạn đăng ký.
 • Điền đơn đăng ký: Sinh viên cần điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký, có thể là trực tuyến hoặc trên giấy tùy theo yêu cầu của trường đại học hoặc tổ chức đào tạo.
 • Nộp hồ sơ: Sau khi điền đơn đăng ký, sinh viên cần nộp hồ sơ đăng ký, bao gồm các tài liệu cần thiết như bằng tốt nghiệp trung học, bảng điểm, và các tài liệu khác được yêu cầu.
 • Thực hiện bài kiểm tra nếu cần: Nếu có yêu cầu về kiểm tra năng lực, sinh viên cần tham gia và hoàn thành bài kiểm tra theo quy định của trường đại học hoặc tổ chức đào tạo.
 • Phỏng vấn (nếu có): Một số trường hợp có thể yêu cầu thí sinh tham gia phỏng vấn nhằm đánh giá khả năng và động lực của họ.
 • Xác nhận đăng ký: Sau khi hoàn thành các bước trên và được chấp nhận, sinh viên sẽ nhận được xác nhận đăng ký từ trường đại học hoặc tổ chức đào tạo.
 • Thanh toán học phí: Sinh viên cần thanh toán học phí theo quy định của trường đại học hoặc tổ chức đào tạo.
 • Tham gia vào chương trình: Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký và thanh toán học phí, sinh viên sẽ bắt đầu tham gia vào các khóa học và hoạt động trong chương trình trung cấp kế toán.
Các hình thức tuyển sinh vào các khóa học trung cấp kế toán có thể bao gồm:
 • Tuyển sinh thông qua kết quả học tập trước đó: Sinh viên có thể được tuyển sinh vào các khóa học trung cấp kế toán dựa trên kết quả học tập trước đó, như bằng tốt nghiệp trung học hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng.
 • Thi tuyển sinh: Một số trường đại học hoặc tổ chức đào tạo có thể tổ chức các kỳ thi tuyển sinh đặc biệt để đánh giá năng lực và kiến thức của thí sinh trong lĩnh vực kế toán.
 • Xét tuyển dựa trên kinh nghiệm làm việc: Một số tổ chức đào tạo có thể xét tuyển sinh viên dựa trên kinh nghiệm làm việc trước đó trong lĩnh vực kế toán hoặc các lĩnh vực liên quan.
 • Xét tuyển dựa trên các chứng chỉ hoặc khóa học liên quan: Sinh viên có thể được xét tuyển dựa trên các chứng chỉ hoặc khóa học liên quan đã hoàn thành trước đó, như các khóa học kế toán cơ bản hoặc các chứng chỉ kế toán.
 • Đánh giá thông qua phỏng vấn: Một số tổ chức đào tạo có thể tổ chức các buổi phỏng vấn với thí sinh để đánh giá năng lực, động lực và mục tiêu học tập của họ.
 • Tuyển sinh đặc biệt cho người đi làm: Các khóa học trung cấp kế toán cũng có thể cung cấp các hình thức tuyển sinh đặc biệt cho người đi làm, bao gồm hình thức học tại buổi tối hoặc học từ xa.
Cách thức thông báo kết quả tuyển sinh vào các khóa học trung cấp kế toán có thể khác nhau tùy theo từng trường đại học hoặc tổ chức đào tạo cụ thể. Dưới đây là một số phương thức thông báo kết quả phổ biến:
 • Thông báo trực tuyến: Trường đại học hoặc tổ chức đào tạo có thể đăng thông báo kết quả trực tuyến trên trang web chính thức của họ. Sinh viên có thể đăng nhập vào hệ thống trực tuyến bằng thông tin đăng nhập được cung cấp để kiểm tra kết quả của mình.
 • Thông báo qua email: Sinh viên có thể nhận được thông báo kết quả tuyển sinh thông qua email từ trường đại học hoặc tổ chức đào tạo. Thông báo sẽ gửi đến địa chỉ email mà sinh viên đã cung cấp trong đơn đăng ký.
 • Thông báo bằng thư tín: Trường đại học hoặc tổ chức đào tạo có thể gửi thư tín thông báo kết quả tuyển sinh đến địa chỉ thư tín được cung cấp bởi sinh viên trong đơn đăng ký.
 • Thông báo qua điện thoại: Trong một số trường hợp, trường đại học hoặc tổ chức đào tạo có thể thông báo kết quả tuyển sinh qua điện thoại, thông qua cuộc gọi trực tiếp hoặc tin nhắn.
 • Thông báo trên bảng tin hoặc bảng thông báo: Trong một số trường hợp, thông báo kết quả tuyển sinh có thể được đăng trên bảng tin hoặc bảng thông báo tại trường đại học hoặc tổ chức đào tạo.
 • Thông báo thông qua phương tiện truyền thông: Trong một số trường hợp, kết quả tuyển sinh có thể được thông báo thông qua các phương tiện truyền thông địa phương, như truyền hình, báo chí hoặc trang web cộng đồng.
Để hoàn tất quá trình nhập học vào các khóa học trung cấp kế toán, sinh viên thường cần thực hiện các bước sau:
 1. Điền đơn đăng ký: Sinh viên cần điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký, bao gồm thông tin cá nhân, thông tin về quá trình học tập và kinh nghiệm làm việc (nếu có), và các yêu cầu khác theo yêu cầu của trường hoặc tổ chức đào tạo.
 2. Nộp hồ sơ: Sau khi điền đơn đăng ký, sinh viên cần nộp hồ sơ đăng ký, bao gồm các tài liệu cần thiết như bằng tốt nghiệp trung học hoặc các tài liệu chứng minh về kinh nghiệm làm việc (nếu có).
 3. Tham gia buổi hướng dẫn hoặc phỏng vấn (nếu có): Một số trường đại học hoặc tổ chức đào tạo có thể yêu cầu sinh viên tham gia vào buổi hướng dẫn hoặc phỏng vấn nhằm đánh giá năng lực và động lực của họ.
 4. Xác nhận đăng ký: Sau khi hồ sơ đăng ký được xem xét và chấp nhận, sinh viên sẽ nhận được xác nhận đăng ký từ trường đại học hoặc tổ chức đào tạo.
 5. Thanh toán học phí: Sinh viên cần thanh toán học phí theo quy định của trường đại học hoặc tổ chức đào tạo.
 6. Tham gia vào các hoạt động nhập học: Trong một số trường hợp, trường đại học hoặc tổ chức đào tạo có thể tổ chức các buổi hướng dẫn hoặc các hoạt động nhập học để giới thiệu về chương trình học, cơ sở vật chất và các dịch vụ hỗ trợ.
 7. Bắt đầu học: Sau khi hoàn tất các bước trên và được chấp nhận, sinh viên sẽ bắt đầu tham gia vào các khóa học và hoạt động trong chương trình trung cấp kế toán.
Bạn đang cần học trung cấp kế toán vừa học vừa làm
Bạn đang cần bổ sung bằng cấp, cần xin một công việc yêu thích, cần nâng lương thăng hạng, cần nâng cao trình độ, chuyên môn về học trung cấp kế toán?
Học Trung cấp Kế toán vừa học vừa làm chỉ từ 12 đến 16 tháng | Văn bằng 2 kế toán. Trung cấp kế toán buổi tối cấp tốc 10 tháng. Học văn bằng 2 kế toán là con đường lý tưởng để bồi dưỡng thêm kỹ năng chuyên môn phục vụ cho nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp.
Trong quá trình đào tạo trung cấp kế toán, sinh viên thường sẽ học một loạt các môn học chính để phát triển kiến thức và kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp kế toán. Dưới đây là một số môn học chính phổ biến trong các chương trình đào tạo trung cấp kế toán:
 • Kế toán tài chính: Môn này tập trung vào các nguyên tắc cơ bản của kế toán tài chính, bao gồm việc lập bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, và phân tích tài chính.
 • Kế toán quản trị: Học về cách sử dụng thông tin kế toán để hỗ trợ quyết định quản trị trong các tổ chức và doanh nghiệp.
 • Kế toán chi phí: Môn này tập trung vào việc tính toán và phân tích chi phí sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ để hỗ trợ quản lý chi phí và đưa ra các quyết định chiến lược.
 • Kế toán thuế: Học về các quy định thuế và cách tính toán và báo cáo thuế cho cá nhân và doanh nghiệp.
 • Kiểm toán: Môn này tập trung vào việc kiểm tra và đánh giá hệ thống kế toán của một tổ chức để đảm bảo tính chính xác và minh bạch của thông tin tài chính.
 • Hệ thống thông tin kế toán: Học về cách sử dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập, xử lý và báo cáo thông tin kế toán.
 • Kỹ năng mềm: Ngoài các môn học chuyên ngành, sinh viên cũng có thể học các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, và quản lý thời gian.
Thời gian đào tạo học trung cấp kế toán bao lâu, học trung cấp kế toán dành cho ai
Hệ 1,0 năm (Thời gian đào tạo: 10-15 tháng): Sinh viên đã tốt nghiệp nghề dài hạn hoặc Trung cấp, CĐ, ĐH không cùng ngành.
Hệ 1,5 năm (Thời gian đào tạo: 15-20 tháng): Học sinh học hết lớp 12 THPT hoặc bổ túc THPT.
Thời gian đào tạo:
+ Học Online các buổi tối hoặc cuối tuần.
+ Sinh viên được chọn thời gian học cho phù hợp

Cập nhật đến quý học viên cách học kế toán tại thủ đức để bạn có cho mình thật nhiều trải nghiệm hoàn toàn mới, bổ ích. Trong suốt quá trình học và ngay cả sau khi hoàn thành khóa học kế toán tại Thủ Đức, bạn sẽ nhận được sự tư vấn và hỗ trợ miễn phí từ đội ngũ giảng viên.
Tuyển sinh Trung cấp Kế toán với mức học phí ưu đãi, chương trình đào tạo tiên tiến. Những đối tượng phù hợp với chương trình học trung cấp kế toán online, văn bằng 2 gồm: Người đang vừa đi học vừa đi làm, không có nhiều thời gian rảnh.

Yêu cầu về kiểm tra năng lực để đăng ký vào các khóa học trung cấp kế toán có thể thay đổi tùy theo tổ chức đào tạo cụ thể và loại hình khóa học. Dưới đây là một số trường hợp phổ biến:
 • Kiểm tra đầu vào: Một số trường đại học hoặc tổ chức đào tạo kế toán có thể yêu cầu thí sinh tham gia vào một kiểm tra đầu vào để đảm bảo rằng họ có kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết để hoàn thành khóa học.
 • Kiểm tra về kỹ năng cơ bản: Kiểm tra này có thể kiểm tra các kỹ năng toán học, logic, và hiểu biết về ngôn ngữ kế toán cơ bản.
 • Đánh giá trình độ tiếng Anh: Đối với các khóa học kế toán được dạy bằng tiếng Anh, một số trường hợp có thể yêu cầu thí sinh tham gia vào kiểm tra về trình độ tiếng Anh, như TOEFL hoặc IELTS.
 • Không yêu cầu kiểm tra: Một số khóa học trung cấp kế toán không yêu cầu kiểm tra năng lực mà dựa vào bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương là điều kiện cần thiết để đăng ký.
Yêu cầu và điều kiện để đăng ký vào các khóa học trung cấp kế toán:
 • Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc tương đương): Đây là điều kiện cơ bản để đăng ký vào các khóa học trung cấp kế toán. Sinh viên cần có bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương để được xem xét.
 • Điểm trung bình học tập (nếu có): Một số trường có thể yêu cầu một mức điểm trung bình nhất định trong bằng tốt nghiệp trung học của sinh viên để được nhận vào khóa học.
 • Điểm kiểm tra hoặc xét tuyển (nếu có): Các trường có thể yêu cầu sinh viên phải tham gia vào một kỳ kiểm tra hoặc quá trình xét tuyển khác để đánh giá năng lực và kiến thức của họ trong lĩnh vực kế toán.
 • Các yêu cầu tiên quyết (nếu có): Một số khóa học trung cấp kế toán có thể yêu cầu sinh viên đã có kiến thức cơ bản về toán học, kế toán, hoặc các môn học liên quan trước khi tham gia vào khóa học.trước khi tham
 • Phỏng vấn hoặc hồ sơ cá nhân (nếu có): Một số trường có thể yêu cầu sinh viên tham gia phỏng vấn hoặc nộp hồ sơ cá nhân để đánh giá sự quan tâm và phù hợp của họ với chương trình học.
Bạn không biết chọn trường nào để học trung cấp kế toán vừa học vừa làm, học trung cấp kế toán ở đâu
Có một số phương thức khác nhau mà sinh viên có thể sử dụng để đăng ký vào các khóa học trung cấp kế toán. Dưới đây là một số phương thức thông thường:
 1. Đăng ký trực tuyến: Nhiều trường đại học và tổ chức đào tạo kế toán cho phép sinh viên đăng ký trực tuyến thông qua trang web của họ. Sinh viên cần tạo tài khoản trực tuyến và hoàn thành các bước đăng ký theo hướng dẫn trên trang web.
 2. Điền đơn đăng ký: Sinh viên có thể tải xuống hoặc lấy mẫu đơn đăng ký từ trang web của trường hoặc văn phòng đăng ký, điền đầy đủ thông tin và gửi hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng đăng ký.
 3. Liên hệ trực tiếp với trường hoặc tổ chức đào tạo: Sinh viên có thể liên hệ trực tiếp với văn phòng đăng ký của trường hoặc tổ chức đào tạo để nhận thông tin chi tiết về quy trình đăng ký và được hỗ trợ trong quá trình đăng ký.
 4. Tham gia buổi hướng dẫn hoặc sự kiện tuyển sinh: Một số trường đại học và tổ chức đào tạo tổ chức các buổi hướng dẫn hoặc sự kiện tuyển sinh nơi sinh viên có thể đăng ký trực tiếp và nhận thông tin chi tiết về các khóa học kế toán.
 5. Sử dụng hệ thống đăng ký trực tuyến của các tổ chức tuyển sinh: Các tổ chức tuyển sinh có thể cung cấp hệ thống đăng ký trực tuyến riêng biệt cho các khóa học kế toán, nơi sinh viên có thể tạo tài khoản và điền thông tin đăng ký theo yêu cầu.
Chương trình học trung cấp kế toán thường bao gồm một loạt các môn học cơ bản và chuyên ngành để cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết cho người học trong lĩnh vực kế toán. Dưới đây là một số môn học phổ biến mà bạn có thể mong đợi khi tham gia vào một khóa học trung cấp kế toán:
 • Kế toán tài chính: Môn này tập trung vào việc hiểu và áp dụng các nguyên tắc kế toán để ghi chép và báo cáo về các giao dịch tài chính của doanh nghiệp.
 • Kế toán quản trị: Môn này giúp sinh viên hiểu về việc sử dụng thông tin kế toán để hỗ trợ quản lý và ra quyết định trong doanh nghiệp.
 • Thuế và pháp luật kế toán: Sinh viên sẽ học về các quy định thuế và pháp luật liên quan đến kế toán, bao gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và các quy định khác.
 • Kinh doanh và tài chính doanh nghiệp: Môn này giúp sinh viên hiểu về cách hoạt động của doanh nghiệp và các khía cạnh tài chính của chúng, bao gồm cả quản lý vốn, đầu tư và tài chính quản lý.
 • Kiểm toán: Môn này tập trung vào việc hiểu và áp dụng các kỹ thuật kiểm toán để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin kế toán.
 • Công nghệ thông tin trong kế toán: Sinh viên sẽ học về cách sử dụng công nghệ thông tin để cải thiện quá trình kế toán và quản lý thông tin tài chính.công nghệ thông tin để cải thiện quá trình kế toán và quản lý
Ngoài các môn học trên, có thể có thêm các môn học chuyên ngành hoặc các môn tự chọn phù hợp với nhu cầu và mục tiêu học tập của sinh viên.
Khai giảng cơ sở Thủ Đức, các lớp nghiệp vụ kinh tế ngắn hạn, lớp kế toán thuế, kế toán trưởng, xuất nhập khẩu, quản trị kinh doanh, nhân sự, thư ký. Người học được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ kế toán đúng với chuyên ngành ở vị trí công tác được giao.
Trung cấp kế toán hệ vừa học vừa làm là một sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với khoảng đào tạo trong thời gian ngắn giúp bạn vừa tiết kiệm thời gian vừa có thể hoàn thành công việc của mình.

Học kế toán cấp tốc uy tín, chất lượng: Học viên tham gia chương trình đào tạo kế toán hệ trung cấp sẽ được cung cấp đầy đủ kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu.
Tất tần tật về trung cấp kế toán hệ vừa học vừa làm hiện nay. Bạn đang đi làm và mong muốn có cơ hội học thêm ngành kế toán. Trung cấp kế toán hệ vừa học vừa làm là một sự lựa chọn tốt.
Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Kế toán doanh nghiệp được thiết kế để đào tạo kế toán viên trình độ TCCN có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp.
Đào tạo các nhân viên kế toán có trình độ Trung cấp, được trang bị đầy đủ các kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực kế toán như: lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán, lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế, lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp, ghi sổ sách kế toán theo luật kế toán hiện hành.

Thời gian học trung cấp kế toán có thể khác nhau tùy thuộc vào cấu trúc và chương trình học
 • Chương trình học toàn thời gian: Đây là loại chương trình mà sinh viên tham gia học hàng ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu hoặc theo lịch học cụ thể được quy định bởi trường. Thời gian học có thể kéo dài từ một năm đến hai năm tùy thuộc vào cấu trúc chương trình và số lượng tín chỉ.
 • Chương trình học bán thời gian: Trong loại chương trình này, sinh viên có thể học vào buổi tối hoặc vào các ngày cuối tuần, để phù hợp với lịch trình làm việc hoặc các nhu cầu cá nhân khác. Thời gian học có thể kéo dài từ hai năm trở lên, phụ thuộc vào cấu trúc chương trình và số lượng tín chỉ.
 • Học trực tuyến hoặc học từ xa: Một số trường cung cấp khóa học trung cấp kế toán qua hình thức học trực tuyến, cho phép sinh viên học tại nhà thông qua Internet. Thời gian học có thể linh hoạt hơn và phù hợp với các sinh viên có lịch trình bận rộn hoặc không thể tham dự lớp học truyền thống.
Các khóa học trung cấp kế toán thường có thời gian học linh hoạt và phù hợp với nhiều đối tượng sinh viên khác nhau.
Yêu cầu về hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào các khóa học trung cấp kế toán:
 • Biểu mẫu đăng ký: Đây là một biểu mẫu hoặc đơn đăng ký mà sinh viên cần điền đầy đủ thông tin cá nhân và thông tin liên quan đến việc đăng ký vào khóa học trung cấp kế toán.
 • Bằng tốt nghiệp trung học (hoặc bằng tương đương): Sinh viên cần nộp bản sao công chứng của bằng tốt nghiệp trung học hoặc bằng tương đương để chứng minh điều kiện tiên quyết cho việc tham gia khóa học.
 • Bảng điểm tốt nghiệp trung học: Đây là tài liệu chứng minh điểm số của sinh viên trong quá trình học tại trung học phổ thông. Các trường có thể yêu cầu bảng điểm này để đánh giá năng lực học tập của sinh viên.
 • Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có): Đối với các trường có chương trình học tiếng Anh, sinh viên có thể cần nộp bằng chứng chỉ tiếng Anh tương đương hoặc thông tin về khả năng tiếng Anh của mình.
 • Hồ sơ cá nhân hoặc thư ngỏ (nếu có): Một số trường có thể yêu cầu sinh viên nộp một hồ sơ cá nhân hoặc viết một bức thư ngỏ giới thiệu về bản thân và lý do muốn tham gia khóa học trung cấp kế toán.
 • Căn cước công dân hoặc hộ chiếu: Tài liệu nhận diện cá nhân, cần thiết để xác minh danh tính của sinh viên.
 • Các tài liệu bổ sung (nếu có): Ngoài những tài liệu cơ bản đã nêu trên, các trường có thể yêu cầu các tài liệu bổ sung khác như thư giới thiệu từ giáo viên, các chứng chỉ hoặc bằng cấp khác liên quan đến lĩnh vực kế toán.
Quy định về liên thông học trung cấp kế toán thường thay đổi tùy theo quốc gia và hệ thống giáo dục cụ thể. Dưới đây là một số quy định phổ biến liên quan đến quá trình liên thông học trung cấp kế toán:
 • Yêu cầu về bằng cấp: Sinh viên muốn liên thông từ một trình độ học vấn khác (ví dụ: trung học, cao đẳng) vào khóa học trung cấp kế toán thường phải có bằng tốt nghiệp trung học hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của từng chương trình.
 • Yêu cầu về kinh nghiệm hoặc kiến thức trước: Một số chương trình liên thông có thể yêu cầu sinh viên có một số kinh nghiệm làm việc hoặc kiến thức cơ bản về kế toán hoặc các lĩnh vực liên quan.
 • Chương trình học cụ thể: Sinh viên có thể phải tuân theo một chương trình học cụ thể, bao gồm một số môn học bắt buộc và tùy chọn, để đảm bảo rằng họ đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu của khóa học trung cấp kế toán.
 • Thực hiện các bài kiểm tra hoặc bài tập đánh giá: Sinh viên có thể phải thực hiện các bài kiểm tra hoặc bài tập đánh giá để chứng minh kiến ​​thức và kỹ năng của họ trong các lĩnh vực kế toán.
 • Quy trình đăng ký và xét duyệt: Sinh viên cần tuân theo quy trình đăng ký và xét duyệt được quy định bởi trường đại học hoặc tổ chức đào tạo, bao gồm việc nộp đơn đăng ký và các tài liệu liên quan.
 • Hỗ trợ và tư vấn: Trường đại học hoặc tổ chức đào tạo có thể cung cấp hỗ trợ và tư vấn cho sinh viên về quy trình liên thông và các yêu cầu cụ thể.
Liên hệ ngay bằng cách truy cập website hoặc 0968.99.77.00 để nhận tư vấn chi tiết hơn về khoá học cũng như những ưu đãi đặc biệt chỉ có của nhà trường. Nhà trường cam kết chất lượng khoá học là tốt nhất cho bạn. Chúc bạn sớm có được quyết định ưng ý nhất.
» Chỉ cần tối thiểu 15 học viên đăng ký là nhà trường sẽ mở lớp ngay, những học viên vào sau sẽ được sắp xếp lịch học để theo kịp chương trình.
» Học viên được lựa chọn thời gian học. Có thể chọn học sáng, tối, thứ 7, chủ nhật tùy theo công việc. Thủ tục xét tuyển nhanh gọn, có thể đi học ngay.
» Với chương trình đào tạo nâng cao, sát với thực tế. "HỌC ĐỂ LÀM VIỆC" của nhà trường đảm bảo học sinh thích ứng mọi nhu cầu công việc chuyên ngành ngay sau khi tốt nghiệp tại trường.
» Thời gian đào tạo nhanh - linh hoạt, Học buổi tối hoặc cuối tuần, Thi cử nhẹ nhàng, không áp lực, Không phát sinh phí trong quá trình học, Liên tục bổ sung, mở lớp, Hỗ trợ việc làm sau khi tốt nghiệp
Thông báo tuyển sinh trung cấp, cao đẳng, sơ cấp - chứng chỉ chính quy 2024 
 xét tuyển toàn quốc ️ đào tạo văn bằng 2, vừa làm vừa học  đang là xu hướng
Thời gian học tập linh hoạt
Học ONLINE - TRỰC TUYẾN tại nhà vào các buổi tối hoặc cuối tuần, có video bài giảng cho học viên xem lại nếu bỏ lỡ buổi học.
Hỗ trợ việc làm sau tốt nghiệp học trung cấp kế toán vừa học vừa làm
Nhà trường hiện đang liên kết với hơn 200 đơn vị, tổ chức, sẵn sàng giới thiệu và cam kết việc làm cho học viên khi tốt nghiệp
Bằng cấp đạt chuẩn quốc gia
Bằng Trung cấp Chính quy theo quy định nhà nước, đủ điều kiện xin việc tại doanh nghiệp, thi viên chức và liên thông CĐ, ĐH
Học phí học trung cấp kế toán bao nhiêu tiền
Học phí phù hợp, không tăng trong quá trình đào tạo - Không tiêu cực phí - Không quỹ lớp. Không thu thêm bất kỳ khoản thu nào khác

Học phí:
– 6.000.000 VND/1 kỳ
– Lệ phí xét tuyển: 500.000 VND/ hs
Đặc biệt: giảm 10% khi đăng kí theo nhóm!!!
Lớp học khai giảng liên tục
Nhà trường mở lớp hàng tháng, tạo điều kiện cho sinh viên không bị lỡ cơ hội học tập, nhà trường mở lớp khi đủ 15 sinh viên của mỗi ngành
Tận tâm vì người học
Nhà trường luôn quan tâm đến những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ học phí để học viên an tâm học, đạt kết quả tốt.
Hình thức tuyển sinh học trung cấp kế toán vừa học vừa làm
Không thi tuyển, chỉ xét tuyển (theo học bạ và bằng tốt nghiệp THPT, hoặc Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề, Cao đẳng chính quy, Đại học, Thạc sỹ).
Hồ sơ xét tuyển học trung cấp kế toán vừa học vừa làm
+ Bằng tốt nghiệp THPT /TC/CĐ/ĐH công chứng
+ Học bạ THPT + Bảng điểm
+ Bản sao Căn Cước Công Dân, giấy khai sinh
+ 4 Ảnh 3x4
+ Bản sơ yếu lý lịch

Địa Điểm Nhận Hồ Sơ Tuyển Sinh
 • Đường Nguyễn Văn Khối (Phạm Văn Chiêu) P. 8, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 • Đường 5, Kp.4, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TPHCM

THÔNG TIN LIÊN HỆ ️ Thông tin xét tuyển của trường gửi tới cho riêng Bạn sẽ là Chính Thống và Mới nhất.
 Cam Kết Đảm Bảo 100% Giá Trị: Học Phí Thấp + Hỗ Trợ Sau Khóa Học + Tư Vấn Miễn Phí + Học Vào Cuối Tuần
❤️ Bạn đã Tiết kiệm vì: Chúng tôi đang đào tạo chính quy với giá học phí rẻ để chung tay cùng bạn.
❤️ Ngay tức thì, hãy sở hữu tấm bằng chính quy trong tay để bạn có được nhiều hơnĐược khẳng định mình, làm điều mình thích, dễ thay đổi việc làm tốt hơn, cho thu nhập cao hơn, thời gian làm việc ít hơn ... Bởi vì nếu không học ngay thì Bạn sẽ mất đi những cơ hội này. Sớm cũng phải học - Muộn cũng phải học. Vậy thì, làm thế nào học sớm được vẫn tốt hơn.
❤️ Giá trị dành cho bạn đây: Kết thúc khóa học, dù là học tập trung hoặc học online từ xa trực tuyến hay vừa học vừa làm thì bạn đều sẽ nhận được văn bằng chính quy và có giá trị mãi mãi trên toàn quốc.
❤️ Bật mí cho bạn: Khóa học sẽ diễn ra vào tuần tới nên hãy gọi ngay cho nhà trường để chúng tôi tư vấn cụ thể cho bạn về hồ sơ, thủ tục, học phí, thời gian nhập học nhé! Hành động ngay - Kết quả liền.
 Đơn giản hãy khám phá Vận mayĐăng ký học theo nhóm từ 3 bạn sẽ được tặng quà hoặc giảm từ 3 - 5% học phí bạn nhé! Cảnh báo: Số lượng quà tặng may mắn có hạn nha.

 
GỌI NGAY
0968 99 77 00
Thông tin Tuyển sinh – Chứng chỉ các chuyên ngành Y Dược, Quản lý:
* Chứng chỉ Xoa bóp bấm huyệt
* Chứng chỉ Sơ cấp Điều dưỡng
* Chứng chỉ Chuyển đổi Điều dưỡng
* Chứng chỉ Châm cứu – bấm huyệt
* Chứng chỉ Bào chế đông dược
* Chứng chỉ Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng

* Chứng chỉ Y sỹ Răng Hàm Mặt
* Chứng chỉ Nha Khoa
* Chứng chỉ Quản Lý Spa
* Chứng chỉ Chăm sóc da
* Chứng chỉ Phun thêu thẩm mỹ

* Chứng chỉ Chăm sóc mẹ và bé sau sinh
* Chứng chỉ Chăm sóc người già
* Chứng chỉ Xe nâng
* Chứng chỉ Quản lý mầm non
* Chứng chỉ Cấp dưỡng mầm non
* Chứng chỉ Bảo mẫu mầm non
- Phương pháp đào tạo: Thực hành 100% thời gian đối với các học viên, sau khi tốt nghiệp hoàn toàn có thể tự tin làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
- Đối với hệ Y sỹ Răng hàm Mặt các học viên sau khi ra trường có thể tự tin đứng ghế độc lập
- Trường tuyển sinh trên toàn quốc với mức học phí tốt nhất cho học viên.

Thông tin Đào tạo – Hệ trung cấp chính quy:
* Y học cổ truyền

* Dược sỹ
* Y sĩ đa khoa
* Điều dưỡng
* Thú y
* Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng
* Văn thư lưu trữ hành chính
* Công nghệ ô tô
* Điện công nghiệp
* Xây dựng
* Công tác xã hội
* Kế toán
* Quản trị kinh doanh
* Chăm sóc sắc đẹp
Thông Tin Tuyển sinh – Hệ văn bằng 2 trung cấp:
* Dược sỹ trung cấp
* Y sỹ đa khoa
* Điều dưỡng đa khoa
* Y sỹ y học cổ truyền
* Vật lý trị liệu & PHCN
 
Trường liên kết với Trường Cao Đẳng, Đại Học tiếp nhận hồ sơ học liên thông:
- Liên thông Cao đẳng, Đại học ngành Dược
- Liên thông Cao đẳng, Đại học Điều Dưỡng
- Liên thông Cao đẳng kỹ thuật hình ảnh
* Thời gian đào tạo ngắn (12 tháng đến 15 tháng ) nhận văn bằng chính quy do trường cấp.
GỌI NGAY
0968 99 77 00
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN KẾ HOẠCH TUYỂN SINH MỚI NHẤT


tuyen sinh bach khoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

CHUYÊN ĐÀO TẠO
Tin xem nhiều
Tuyển sinh tiếng anh
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập48
 • Hôm nay8,606
 • Tháng hiện tại179,713
 • Tổng lượt truy cập7,966,010
Khảo sát

Bạn biết đến Tuyensinhbachkhoa qua đâu?

Quảng cáo trượt trái
Quảng cáo trượt phải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây