Tuyển Sinh Đại Học Ngành Kỹ Thuật Xây Dựng

Thứ tư - 26/10/2022 04:01
Tuyển Sinh Đại Học Ngành Kỹ Thuật Xây Dựng ✅ Kỹ Thuật Xây Dựng - Tuyển Sinh Đại Học ❤️ Học Từ Xa Ngành Xây Dựng - Tìm Học Từ Xa Ngành Xây Dựng
Tuyển Sinh Đại Học Ngành Kỹ Thuật Xây Dựng

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG

 

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng (Civil Engineering) của trường nhằm cung cấp những kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng được trang bị kiến thức cơ bản, cơ sở rộng và sâu, kiến thức chuyên ngành rộng và được trang bị kiến thức tin học, lập trình và khả năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành, học tập bằng tiếng Anh sẽ đáp ứng nhanh chóng yêu cầu tiếp cận các công nghệ mới trong sản xuất và quản lý. Họ có khả năng nhanh chóng tiếp thu và chuyển giao các tiến bộ công nghệ của thế giới vào công nghiệp xây dựng nước nhà. Họ có khả năng hoạt động nghề nghiệp trong mọi thành phần kinh tế, cũng như khả năng tiếp tục phát triển năng lực, kiến thức chuyên môn và học vấn trong và ngoài nước. Họ có khả năng đáp ứng với các yêu cầu của nguồn nhân lực tương lai khi đất nước ngày càng hội nhập với nền kinh tế thế giới và cộng đồng các nước ASEAN.

 • Mục tiêu đào tạo:
  • Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản và các kiến thức chuyên ngành cần thiết để đáp ứng các nhu cầu ngày càng đa dạng và phức tạp trong lĩnh vực xây dựng trong và ngoài nước;
  • Bên cạnh các kiến thức cần thiết, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng mềm: kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, làm việc nhóm, tư duy phản biện, kỹ năng lập trình. Và đặc biệt là khả năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành để mô phỏng kết cấu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc giải quyết các bài toán khác nhau trong xây dựng.
  • Sau khi tốt nghiệp sinh viên hoàn toàn có khả năng theo học sau đại học tại Việt Nam hoặc nước ngoài, nhằm theo đuổi công tác nghiên cứu hoặc giảng dạy
 • Cơ hội nghề nghiệp:
  • Có thể làm việc tại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các khu công nghiệp;
  • Làm việc trong các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực kinh tế, cơ sở nghiên cứu, các trường Đại học, Cao đẳng và các cơ sở thiết kế-quản lý;
  • Có thể thực hiện khảo sát, thiết kế, tổ chức, thi công, giám sát, lập và quản lý các dự án về công trình xây dựng dân dụng-công nghiệp, giao thông, thủy lợi.

Ngoài những mục tiêu và cơ hội nghề nghiệp của từng chuyên ngành thì sinh viên ngành Kỹ thuật Xây dựngh sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ năng và các khả năng sau khi ra trường như sau:

1. Chuẩn đầu ra

1.1. Kiến thức chung

Về lý luận chính trị:

 • Sinh viên tốt nghiệp có hiểu biết đúng đắn về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
 • Chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan làm việc sau khi tốt nghiệp.
 • Có thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn và có khả năng nhận thức, đánh giá các hiện tượng một cách logic và tích cực.

Về đạo đức, hành vi:

 • Có đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp tốt.
 • Có tinh thần yêu nước, yêu đồng bào, gắn bó và có tinh thần phục vụ cộng đồng tốt.
 • Có tinh thần trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với cộng đồng.
 • Có tính chủ động, tích cực, cầu tiến, sáng tạo trong công việc.
 • Có tinh thần và kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả cao, tính chuyên nghiệp cao.

1.2. Khả năng ngoại ngữ

 • Sinh viên của trường khi hoàn tất chương trình đại học phải đạt độ tiếng Anh tối thiểu là 61 TOEFL iBT hoặc các chứng chỉ khác có điểm số tương đương, cụ thể là: 5.5 IELTS, 600 TOIEC (4 kỹ năng), 60 BULATS, Business Vantage BEC.
 • Ngoài ra sinh viên tốt nghiệp phải viết Luận văn tốt nghiệp bằng tiếng Anh và phải bảo vệ thành công trước một Hội đồng. Sinh viên tốt nghiệp nắm vững tất cả các lĩnh vực ngữ pháp tiếng Anh và có thể trình bày dưới dạng luận văn các vấn đề trong đời sống cũng như trong môi trường học thuật.

1.3. Trình độ về chuyên môn

 • Khả năng áp dụng các kiến thức toán học, các khoa học cơ bản cần thiết của một người kỹ sư.
 • Kiến thức rộng về các kỹ thuật cơ sở liên quan đến lĩnh vực cơ học vật rắn, cơ học đất, cơ học lưu chất và các kỹ thuật tính toán, đo đạc, khảo sát, thí nghiệm, phân tích tổng hợp số liệu phục vụ thiết kế, xây dựng và kiểm định công trình.
 • Khả năng phân tích lập dự án đầu tư xây dựng công trình với  nhận thức đầy đủ về các tác động kinh tế môi trường và xã hội.
 • Khả năng khảo sát, kiểm định, thiết kế, thi công xây dựng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi.
 • Nhận thức rõ về trách nhiệm, đạo đức chuyên môn nghề nghiệp xây dựng.
 • Khả năng làm việc trong các nhóm đa ngành đồng thời với các kiến thức về quản lý, tổ chức công việc.
 • Có nhận thức và khả năng tham gia vào việc học suốt đời để có thể làm việc hiệu quả trong bối cảnh những công nghệ mới liên tục xuất hiện.
 • Có khả năng giao tiếp hiệu quả, bao gồm giao tiếp nói, viết và các dạng khác.
 • Có kiến thức rộng để hiểu được tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh xã hội, kinh tế toàn cầu.
 • Có hiểu biết về các vấn đề đương thời của đất nước, của khu vực và thế giới với tầm nhìn xa.
 • Khả năng sử dụng những kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại cần thiết cho thực tiễn kỹ thuật.
 • Khả năng ngoại ngữ đạt trình độ tiếng Anh trung-cao cấp:

1.4. Ma trận chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng

Ngành Kỹ thuật Xây dựng đào tạo Kỹ sư Xây dựng có kiến thức sâu và rộng, có kỹ năng vững vàng để:

 1. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình (O1): Hình thành, xây dựng và lập dự án đầu tư xây dựng công trình, lập báo cáo kinh tế kinh tế- kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy có quy mô từ nhỏ đến quy mô vừa cũng như tham gia trong các dự án lớn. Phân tích đánh giá tác động kinh tế- xã hội, tác động môi trường các dự án.
 2. Khảo sát và thiết kế công trình (O2): Thực hiện các khảo sát, thiết kế kỹ thuật- thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, các công trình giao thông, thủy lợi.
 3. Kiểm định và cải tạo (O3): Khảo sát, phân tích, kiểm định đánh giá và thiết kế kỹ thuật cải tạo.
 4. Thi công công trình (O4): Tổ chức thực hiện thi công công trình.
 5. Năng lực (O5): Có năng lực độc lập suy nghĩ, sáng tạo trong các hoạt động nghề nghiệp; có khả năng tự học nâng cao trình độ, tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới vào thực tiễn.
 6. Phẩm chất chính trị, sức khỏe và kỹ năng mềm (O6): Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, hiểu biết đúng đắn về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; có sức khỏe tốt và có những kỹ năng làm việc tốt trong môi trường quốc thắng.
 7. Khi tốtnghiệp, kỹ sư Kỹ thuật xây dựng có thể làm việc trong các doanh nghiệp thuộc công nghiệp xây dựng và các lĩnh vực kinh tế, trong các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và thiết kế, quản lý.

2. Khung chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng

 Học kỳ 1

STT Tên môn học Mã môn học Tín chỉ Ghi chú
1 Giải tích 1 MA001IU 4  
2 Vật lý 1A PH013IU 2  
3 Hóa học đại cương CH011IU 3  
4 Tin học cho Kỹ sư IT 3  
5 Cơ kỹ thuật-Tĩnh học IU 3  
5 Tiếng Anh chuyên ngành 1 EN007IU, EN008IU 4  

    Tổng cộng:      19 tín chỉ

Học kỳ 2:

STT Tên môn học Mã môn học Đơn vị học tập Ghi chú
1 Giải tích 2 MA003IU 4  
2 Vật lý 1B PH014IU 2  
3 Nguyên lý hóa học CH012IU 2  
4 Thí nghiệm Hóa CH013IU 1  
5 Cơ kỹ thuật- Động lực học ISE014IU 3  
6 Sức bền vật liệu 1 CE201IU 2  
7 Thí nghiệm Sức bền vật liệu CE201IU 1  
8 Tiếng Anh chuyên ngành 2 EN011U, EN012IU 4  

                 Tổng cộng:      19 tín chỉ

Học kỳ 3:

STT Tên môn học Mã môn học Tín chỉ Ghi chú
1 Phöông trình vi phaân MA024IU 4  
2 Vật lý 2A PH015IU 3  
3 Thí nghiệm Vật lý PH016IU 1  
4 CADD CE201IU 3  
5 Thực hành CADD CE202IU 1  
6 Cơ học kết cấu 1 CE203IU 2  
7 Sức bền vật liệu 2 CE204IU 2  
8 Cơ lưu chất CE205IU 2  
9 Thí nghiệm Cơ lưu chất CE206IU 1  

            Tổng cộng:      19 tín chỉ
Học kỳ 4:

STT Tên môn học Mã Môn học Tín chỉ Ghi chú
1 Phương pháp số MA 3  
2 Kiến trúc CE207IU 3  
4 Thủy văn và Thủy lực CE208IU 3  
5 Cơ học đất CE209IU 3  
6 Thí nghiệm Cơ học đất CE210IU 1  
7 Vật liệu xây dựng CE211IU 3  
8 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng CE212IU 1  

                 Tổng cộng:      20 tín chỉ
Học kỳ 5:

STT Tên môn học Mã Môn học Tín chỉ Ghi chú
2 Kết cấu bê tông 1 CE301IU 3  
3 Kết cấu thép CE302IU 3  
4 Nền móng CE303IU 3  
5 Trắc địa CE304IU 2  
6 Thực tập Trắc địa CE305 1  
7 Tư duy phân tích IU 3  
8 Các nguyên lý Chủ nghĩa Mác-Lê nin   5  

               Tổng cộng:      20 tín chỉ

Học kỳ 6:

STT Tên môn học Mã Môn học Tín chỉ Ghi chú
1 Kỹ thuật Thi công CE306IU 3  
2 Kết cấu bê tông 2 CE307IU 3  
3 Cấp thoát nước CE308IU 3  
4 Đồ án Nền móng CE309IU 1  
5 Đồ án Kết cấu thép CE310IU 1  
6 Môn chuyên ngành tự chọn CE 3  
7 Tư tưởng Hồ Chí Minh PE012IU 2  
8 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN   3  

   Tổng cộng:      19 tín chỉ
Thực tập kỹ thuật 12 tuần- 3 tín chỉ

Học kỳ 7:

STT Tên môn học Mã Môn học Tín chỉ   Ghi chú
1 Quản lý xây dựng CE401IU 3  
2 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép CE402IU 1  
3 Đồ án Kỹ thuật thi công CE403IU 1  
4 Môn chuyên ngành tự chọn CE 3  
5 Môn chuyên ngành tự chọn CE 3  
6 Môn quản trị tự chọn BA 3  
7 Môn quản trị tự chọn BA 3  

               Tổng cộng:      17 tín chỉ
Học kỳ 8:

STT Tên môn học Mã Môn học Tín chỉ Ghi chú
1 Luận văn, Đồ án tốt nghiệp CE420IU 10  

                Tổng cộng:      10 tín chỉ

Tổng cộng 4 năm: 146 tín chỉ (41 môn = 36 môn học bắt buộc, 2 môn quản trị tự chọn, 3 môn chuyên ngành tự chọn và luận văn hoặc đồ án tốt nghiệp. Ngoài ra có 5 môn Thí nghiệm, 2 Thực tập, thực hành và 4 Đồ án môn học. Thực tập kỹ thuật 12 tuần-3 tín chỉ)

Danh sách các môn lựa chọn chuyên ngành ngành Kỹ thuật Xây dựng

Sinh viên được chọn 03 môn (9 tín chỉ)

STT Tên môn học Mã môn học Tín chỉ Ghi chú
1 Công trình thủy CE315IU 3  
2 Công trình giao thông CE316IU 3  
3 Động lực học công trình CE317IU 3  
4 Nhà cao tầng CE405IU 3  
5 Kết cấu bê tông ứng lực trước CE406IU 3  
5 Kết cấu thép 2 CE407IU 3  
6 Công trình cầu CE408IU 3  
7 Nền móng 2 CE409IU 3  
9 Quy hoạch đô thị CE410IU 3  
10 Quản lý dự án CE411IU 3  

 

3. Đội ngũ giảng viên

  Phó Giáo sư Tiến sĩ Thạc sĩ Tổng cộng
BM Kỹ thuật Xây dựng 3 3 4 10

4. Hệ thống phòng thí nghiệm phục vụ ngành Kỹ thuật Xây dựng

TT   Vị trí Diện tích
(m²)
I Bộ môn KTXD    
  Mechanics of Materials and Structure Lab LA1-101 96
  Construction and Materials Lab LA1-103 60
  Fluid and Soil Mechanics Lab LA1-104 60
  Phòng máy tính LA1-505 60
II Đào tạo CƠ BẢN    
1 Phòng thí nghiệm anh ngữ    
  Phòng thí nghiệm anh ngữ 1 LA1-507 60
  Phòng thí nghiệm anh ngữ 2 LA1-508 60
  Phòng thí nghiệm anh ngữ 3 LA1-509 90
2 PTN Vật lý LA1-403 60

Địa Điểm Nhận Hồ Sơ Tuyển Sinh
 • Đường Nguyễn Văn Khối (Phạm Văn Chiêu) P. 8, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 • Đường 5, Kp.4, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TPHCM

THÔNG TIN LIÊN HỆ ️ Thông tin xét tuyển của trường gửi tới cho riêng Bạn sẽ là Chính Thống và Mới nhất.
 Cam Kết Đảm Bảo 100% Giá Trị: Học Phí Thấp + Hỗ Trợ Sau Khóa Học + Tư Vấn Miễn Phí + Học Vào Cuối Tuần
❤️ Bạn đã Tiết kiệm vì: Chúng tôi đang đào tạo chính quy với giá học phí rẻ để chung tay cùng bạn.
❤️ Ngay tức thì, hãy sở hữu tấm bằng chính quy trong tay để bạn có được nhiều hơnĐược khẳng định mình, làm điều mình thích, dễ thay đổi việc làm tốt hơn, cho thu nhập cao hơn, thời gian làm việc ít hơn ... Bởi vì nếu không học ngay thì Bạn sẽ mất đi những cơ hội này. Sớm cũng phải học - Muộn cũng phải học. Vậy thì, làm thế nào học sớm được vẫn tốt hơn.
❤️ Giá trị dành cho bạn đây: Kết thúc khóa học, dù là học tập trung hoặc học online từ xa trực tuyến hay vừa học vừa làm thì bạn đều sẽ nhận được văn bằng chính quy và có giá trị mãi mãi trên toàn quốc.
❤️ Bật mí cho bạn: Khóa học sẽ diễn ra vào tuần tới nên hãy gọi ngay cho nhà trường để chúng tôi tư vấn cụ thể cho bạn về hồ sơ, thủ tục, học phí, thời gian nhập học nhé! Hành động ngay - Kết quả liền.
 Đơn giản hãy khám phá Vận mayĐăng ký học theo nhóm từ 3 bạn sẽ được tặng quà hoặc giảm từ 3 - 5% học phí bạn nhé! Cảnh báo: Số lượng quà tặng may mắn có hạn nha.

 
GỌI NGAY
0968 99 77 00
Thông tin Tuyển sinh – Chứng chỉ các chuyên ngành Y Dược, Quản lý:
* Chứng chỉ Xoa bóp bấm huyệt
* Chứng chỉ Sơ cấp Điều dưỡng
* Chứng chỉ Chuyển đổi Điều dưỡng
* Chứng chỉ Châm cứu – bấm huyệt
* Chứng chỉ Bào chế đông dược
* Chứng chỉ Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng

* Chứng chỉ Y sỹ Răng Hàm Mặt
* Chứng chỉ Nha Khoa
* Chứng chỉ Quản Lý Spa
* Chứng chỉ Chăm sóc da
* Chứng chỉ Phun thêu thẩm mỹ

* Chứng chỉ Chăm sóc mẹ và bé sau sinh
* Chứng chỉ Chăm sóc người già
* Chứng chỉ Xe nâng
* Chứng chỉ Quản lý mầm non
* Chứng chỉ Cấp dưỡng mầm non
* Chứng chỉ Bảo mẫu mầm non
- Phương pháp đào tạo: Thực hành 100% thời gian đối với các học viên, sau khi tốt nghiệp hoàn toàn có thể tự tin làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
- Đối với hệ Y sỹ Răng hàm Mặt các học viên sau khi ra trường có thể tự tin đứng ghế độc lập
- Trường tuyển sinh trên toàn quốc với mức học phí tốt nhất cho học viên.

Thông tin Đào tạo – Hệ trung cấp chính quy:
* Y học cổ truyền

* Dược sỹ
* Y sĩ đa khoa
* Điều dưỡng
* Thú y
* Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng
* Văn thư lưu trữ hành chính
* Công nghệ ô tô
* Điện công nghiệp
* Xây dựng
* Công tác xã hội
* Kế toán
* Quản trị kinh doanh
* Chăm sóc sắc đẹp
Thông Tin Tuyển sinh – Hệ văn bằng 2 trung cấp:
* Dược sỹ trung cấp
* Y sỹ đa khoa
* Điều dưỡng đa khoa
* Y sỹ y học cổ truyền
* Vật lý trị liệu & PHCN
 
Trường liên kết với Trường Cao Đẳng, Đại Học tiếp nhận hồ sơ học liên thông:
- Liên thông Cao đẳng, Đại học ngành Dược
- Liên thông Cao đẳng, Đại học Điều Dưỡng
- Liên thông Cao đẳng kỹ thuật hình ảnh
* Thời gian đào tạo ngắn (12 tháng đến 15 tháng ) nhận văn bằng chính quy do trường cấp.
GỌI NGAY
0968 99 77 00
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN KẾ HOẠCH TUYỂN SINH MỚI NHẤT


tuyen sinh bach khoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

CHUYÊN ĐÀO TẠO
Tin xem nhiều
Tuyển sinh tiếng anh
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập19
 • Hôm nay5,736
 • Tháng hiện tại240,438
 • Tổng lượt truy cập7,734,466
Khảo sát

Bạn biết đến Tuyensinhbachkhoa qua đâu?

Quảng cáo trượt trái
Quảng cáo trượt phải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây